SUBVENCIONS PER A INSTAL·LAR FONTS D’ENERGIA RENOVABLE PER A L’AUTOCONSUM A CATALUNYA

El Programa d'incentius 2 està destinat a la realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en sectors productius de l'economia fora del sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

En el marc dels Fons europeus Next Generation, i el Reial Decret 477/2021, la Generalitat a través de l'Institut Català de l'Energia ha convocat 6 programes d'incentius per tal de fomentar la transició energètica mitjançant energies renovables, concretament instal·lacions d'autoconsum, bateries i climatitzadors.  Dels 6 programes disponibles, i per ser d'interès per a les empreses del sector vitivinícola, destaquem el PROGRAMA D'INCENTIUS 2:

DESCRIPCIÓ

El Programa d'incentius 2 està destinat a la realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en sectors productius de l'economia fora del sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

POSSIBLES BENEFICIARIS

Entre els diversos grups de destinataris últims del programa s'hi inclouen aquells que desenvolupen la seva activitat dintre d'una Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) corresponent al grup C (que inclou els elaboradors de vins, fabricants de begudes alcohòliques, fabricants de cervesa,  etc.).

CARACTERÍSTIQUES DE L'AJUT

Les actuacions del programa d'incentius 2, per ser subvencionables, s'han d'iniciar amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de subvenció.

  • QUANTIA DE L'AJUT: La subvenció es calcularà com un percentatge sobre el total de costos subvencionables.  Pel que fa a l'energia fotovoltaica:
- Petita empresa 35% (=<10kW 45%)
- Mitjana empresa 25%
- Gran empresa 15%
 
  • PRESSUPOST DE L'ACTUACIÓ
- Ha d'estar suficientment desglossat i amb data posterior a la publicació del reial decret 477/2021 en el BOE (es va publicar el 30/06/21).
- Quan l'import de la despesa subvencionable superi els 40.000 euros, s'hauran de presentar com a mínim tres ofertes de  diferents proveïdors, amb caràcter previ a l'adopció del compromís per  realitzar l'obra. L'acreditació de la presentació de les 3 ofertes no caldrà  fer-la en la sol·licitud. S'haurà de fer en la fase de justificació.


El sol·licitant haurà d'estar al corrent de pagament amb l'AEAT, Seguretat Social i Agència Tributària de Catalunya .

TERMINI DE LA SOL·LICITUD

El termini per a presentar les sol·licituds serà fins al 31 de desembre de 2023 o fins la finalització del pressupost.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

18 mesos des de notificació de la resolució

Més informació

 

Restem a la seva disposició per a la tramitació d'aquestes ajudes, així com per resoldre qualsevol dubte al respecte.

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS