KIT DIGITAL: AJUTS PER A LA DIGITALITZACIÓ DE LA SEVA EMPRESA

El Programa Kit Digital posa a disposició de petites empreses, microempreses i persones autoocupades  ajuts per a la seva digitalització. Ja està oberta la convocatòria per a empreses de 10 a 49 treballadors.

OBJECTE: El Programa Kit Digital posa a disposició de petites empreses, microempreses i persones autoocupades  ajuts per a la seva digitalització. 

BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes les petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol. Atenent al nombre de treballadors, s'estableixen els següents segments de beneficiaris:

a) Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats.

b) Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats.   Previst s'obri entre juny i juliol 2022.

c) Segment III: Petites empreses o Microempreses d'entre 0 i menys de 3 empleats. Previst s'obri entre setembre i octubre 2022.

TERMINI: Convocatòria oberta pel SEGMENT I  fins el 15/09/2022 o fins que s'esgotin els fons.

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES: Les funcionalitats i serveis disponibles al catàleg s'agrupen en les següents categories:

 1. Lloc web i presència a Internet: creació d'una pàgina web i/o prestació de serveis per donar-hi visibilitat.
 2. Comerç electrònic: creació d'una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.
 3. Gestió de xarxes socials: promocionar les empreses a les xarxes socials.
 4. Gestió de clients: digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.
 5. Intel·ligència empresarial i analítica: explotació de dades de l'empresa per a la millora del procés de presa de decisions.
 6. Gestió de processos: digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius.
 7. Factura electrònica: digitalitzar el flux d'emissió de factures entre la pime i els clients.
 8. Serveis i eines d'oficines virtuals: implantar solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els treballadors.
 9. Comunicacions segures: proporcionar a les pimes seguretat a les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l'empresa.
 10. Ciberseguretat online: proporcionar a les pimes seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels seus empleats.

Poden consultar els requisits de cada activitat a l'Annex IV de l'Ordre ETD/1498/2021.

QUANTIA DE L'AJUT: Per al segment I, la quantia dels ajuts serà fins a 12.000 euros (per al total de les solucions).

Quan es convoquin, les quanties dels ajuts per al segment II, serà fins a 6.000 euros i per al segment III, fins a 2.000 euros.

REQUISITS: Per obtenir la condició de beneficiari caldrà disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d'acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Acelera Pyme, a més de complir amb els següents requisits:

 • Tenir la consideració de petita empresa o microempresa conforme al que disposa l'Annex I del  Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
 • Estar inscrit al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral.
 • No tenir la consideració d'empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No estar sotmès a cap altra de les prohibicions previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No superar el límit d'ajuts de minimis.

Restem a la seva disposició, en qualitat de representants voluntaris, per a la tramitació i gestió d'aquestes ajudes, així com per resoldre qualsevol consulta i/o aportar la informació complementària que pugui ser del seu interès.

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS