Obertura de la convocatòria d'Ajuts per a Invesions en Industries Vinícoles periòde 2019-2023

PUBLICADES LES MESURES DE SUPORT AL SECTOR VITIVINÍCOLA PEL PERíODE 2019-2023

En el BOE del passat dissabte 13 de gener va ser publicat el RD 5/2018 del Ministeri d'Agricultura, que recull les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.  Les mesures elegibles per a sol·licitar aquests ajuts seran la promoció de vins en tercers països, la reestructuració i la reconversió de vinyes, la destil·lació de subproductes i les inversions.

La quantia dels ajuts a la inversió queden fixats en el 40%.
 
El període de presentació de sol·licituds finalitza als 3 mesos de la data de publicació del Decret en el BOE.

Com es venia anunciant, les inversions subvencionables comprenen tant l'obra civil, com la maquinària i instal·lacions, així com les despeses generals vinculades fins a un màxim del 8 %. Cal recomanar una atenta lectura a la relació d'inversions no subvencionables ja que si contemplen diverses excepcions.

Les sol·licituds es cursaran (telemàticament) per mitjà dels òrgans competents de cada Comunitat Autònoma i s'acompanyaran del projecte de l'operació d'inversió i els formularis disposats a l'efecte, que hauran de recollir, al menys, informació del sol·licitant general, econòmica, financera, social, comercial i tècnica.

Cal dedicar especial atenció als criteris de priorització per a l'elegibilitat dels projectes, ja que a cada projecte se li atorguen dues puntuacions: en funció dels requisits dels sol·licitants per una banda i, per altra, en funció de les actuacions a realitzar.  En aquest aspecte, és bàsic i fonamental aconseguir el màxims de puntuació en cada concepte ja queda confirmat que no es consideraran els expedients que no assoleixin un mínims de 20 punts.

Donada la quantia dels ajuts: 40% a fons perdut del total de la inversió aprovada, no hi ha dubte que es tracta d'una molt bona oportunitat per aquells cellers i caves que tinguin previstes inversions pel període 2019-2023, així com que la correcta elecció d'especialistes qualificats per a l'estudi, tramitació i seguiment de les peticions formulades, n'és la primera garantia d'èxit.

És aquí on “Rius & Rius Assessors” amb el seu experimentat equip tècnic i de gestió presenta un dels millors balanços del sector, tant pel número d'expedients cursats, com per l'alt percentatge d'aprovacions aconseguides.
Restem a la seva disposició per atendre qualsevol detall o informació complementària que, en relació a aquesta línia d'ajuts, pogués ser del seu interès.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS