Declaració d'envasos i Declaració de Residus

   DECLARACIÓ ANUAL D'ENVASOS (”Punt verd”):

 

Recordem que aquells que posin en el mercat productes envasats han d'acollir-se a un sistema integrat de gestió de residus d'envasos i envasos usats (contracte amb un sistema integrat de gestió autoritzat, o bé, acollir-se a un sistema de dipòsit, amb devolució i retorn i cobrar el dipòsit corresponent); comunicació expressa a l'Agència de Residus; formalitzar la corresponent Declaració anual davant de l'ARC-Agència Catalana de Residus (termini màxim 31 de març) i, incorporar el símbol identificatiu als envasos.

Pel que fa als operadors ja adherits, cal posar el símbol identificatiu o “punt verd” als envasos, complimentar la fitxa anual de declaració d'envasos abans del 28 de febrer de 2018 i liquidar les quotes corresponents.

   DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS:

 

L'Agència de Residus de Catalunya, com cada any, està procedint a enviar e-mails recordant a les empreses la seva obligació de presentar la declaració anual de residus industrials 2017 (corresponent als residus generats l'any 2017), aquesta declaració l'han de complimentar totes les indústries i acredita documentalment les dades dels residus produïts per cada centre de producció en el període d'un any natural.  El termini per presentar aquesta declaració fineix el proper 31 de març.

Des del nostre departament de medi ambient fa anys que venim complimentat i presentat la declaració d'envasos i la declaració anual de residus (ordinària i simple) de nombrosos cellers, és per aquest motiu que ens posem a la seva disposició per oferir-los aquests serveis, així com per a donar-los a conèixer la nostra gamma de serveis en l'àrea mediambiental.

 

 

 

 

 

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS