CIRCULAR INFORMATIVA - OCTUBRE 2013

Aplicació agrícola dels subproductes de vinificació (retirada sota control per complir amb la prestació vínica)

Tots els productors estan obligats a eliminar els subproductes obtinguts en la vinificació o transformació de raïm diferent de la vinificació; aquesta obligació es pot complir de les maneres següents:

a) Lliurant els subproductes a una destil·leria autoritzada.

b) Mitjançant la retirada sota control dels subproductes, la qual ha de ser prèviament autoritzada pel Departament d'Agricultura.

c) Lliurament de vi a una destil·leria o una fàbrica de vinagre, autoritzada.

No obstant això, els productors que en la campanya vitícola no produeixin més de 25 hectolitres de vi o most en les seves instal·lacions no estan obligats a retirar els subproductes.

Aquelles empreses que realitzin aplicacions agrícoles de subproductes de vinificació per donar compliment a la prestació vínica han de disposar, a més de l'autorització del Departament d'Agricultura (retirada sota control), de l'autorització de l'Agència de Residus de Catalunya, prèvia presentació de la documentació establerta a l'efecte.  Recordar-los, a més, que no es pot realitzar l'aplicació fins que el servei d'inspecció del DAAR hagi realitzat la visita de comprovació prèvia corresponent, de no ser així poden quedar com “incomplidors” i, per tant,  l'Administració els pot iniciar un expedient sancionador.

La sol·licitud de retirada es pot presentar des de l'inici de la campanya fins el 30 d'abril de 2014.  Els subproductes eliminats sota control poden tenir les destinacions següents per ordre de preferència:

  1. L'alimentació ramadera.
  2. L'aplicació en parcel·la agrícola.
  3. El compostatge en instal·lacions autoritzades.
  4. La biodegradació en dipòsit controlat.

El màxim de prestació vínica mitjançant retirada sota control és de 40.000 kg de brisa a 2,8º i 4.000 lts de mares a 4º, per tant, un màxim de 1.280 absoluts a lliurar. 

Així doncs, si la prestació vínica a complir és superior a 1.280 absoluts (uns 175.000 quilos de raïm), no es pot complir l'obligació de la prestació vínica únicament amb la retirada sota control, sinó que, a més, s'hauran de lliurar els absoluts que faltin mitjançant vi a l'alcoholera.

 

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS