CIRCULAR INFORMATIVA - ABRIL 2015

Declaració Única Agrària - DUN. Transferència de drets plantació i Auditories CIC

Declaració Única Agrària - DUN

Recordar-los que el proper 15 de maig finalitza el termini per presentar la DUN (Declaració Única Agrària). Aquesta declaració és d'obligat compliment per a tots els viticultors titulars de vinya. A través de la DUN s'efectuen les altes i modificacions de dades al Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) i resulta imprescindible per la concessió d'ajuts de fons comunitaris: reestructuració vinya,  incorporació de joves agricultors, modernització-millora competitivitat explotacions, ajuts agroambientals, sistemes alternatius a la lluita química, producció integrada, gestió de fertilitzants, mitigació del canvi climàtic, diversificació agrària, etc.

Podeu consultar l'Ordre AAM/31/2015, de 29 de febrer, que estableix i regula la Declaració Única Agrària 2015 en el següent enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6820/1407330.pdf

 

Ampliació termini per sol·licitar transferències de drets de plantació de vinya

El Consell de Ministres va aprovar el passat 17 d'abril el RD 288/2015 pel que es modifica la normativa vigent sobre potencial de producció vitícola, i amplia fins el proper 1 de juny de 2015 el termini de presentació de sol·licituds de drets de plantació de vinya.

Aquesta modificació ve marcada pel nou règim comunitari de plantació de vinya (Reglament Delegat (UE) 1308/2013, de 15 de desembre de 2014), basat en autoritzacions que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2016, que s'aplicarà fins el 31 de desembre de 2030. Aquesta norma comunitària deroga el règim vigent fins ara de drets de plantació de vinya a partir del 31/12/2015, no permetent a partir d'aquesta data la transferència de drets de plantació.  Es tracta, doncs, de la darrera campanya en que poden realitzar-se transferències de drets de plantació, per aquest motiu s'ha ampliat el termini per presentar sol·licituds fins l'1 de juny de 2015, amb caràcter retroactiu des de l'1 d'abril d'aquest any.

 

Auditories i Certificacions DO's – Consorci Inspecció i Control (CIC)

Per les informacions que disposem el CIC està acabant d'entrar en el sistema tots els cellers catalans emparats en una DO.  Recordar-los que una vegada obtinguda la Certificació Inicial, anualment cal superar el control de seguiment (que es repeteix en dues renovacions anuals) i al tercer any, cal procedir a la renovació de la inscripció.

Per superar els controls cal donar compliment al plec de condicions de la DO corresponent i haver esmenat les NO conformitats detectades pel CIC en les seves actuacions.

En aquest sentit, recordar-los que des de Rius&Rius, hem disposat diverses formes de col·laboració amb els operadors per tal de facilitar-los la superació de les NO conformitats i els controls CIC.

Restem com sempre a la seva disposició per atendre qualsevol informació complementària i/o serveis que, dels temes apuntats, pogués ser del seu interès.


FacebookTwitter
Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS