NOVA *EXTENSIÓN DE NORMA* OIVE

PUBLICACIÓ DE LA SEGONA "EXTENSIÓN DE NORMA" DE LA OIVE 

Entrada en vigor: 1 d'agost de 2019

En el BOE ha estat publicada l'Ordre AAA/806/2019, de 25 de juliol per la que s'estén l'Acord de la Organización Interprofesional del Vino de España, al conjunt del sector i es fixen les aportacions econòmiques obligatòries, per a realitzar activitats de promoció i informació del sector vitivinícola i els seus productes, intel·ligència econòmica, vertebració sectorial, investigació, desenvolupament, innovació tecnològica i estudis durant el període comprès entre les Campanyes Vitivinícoles 2019/2020 i 2023/2024.

Vers l'anterior, aquesta recent Extensión de Norma presenta les novetats següents:

 • Durada: 5 anys enlloc de 3.  Entrada en vigor: 01.08.2019.
 • Quotes: Reducció d'un 20%. La quota pels vins a doll queda en 0'052 (€/hl), i la dels vins envasats queda en 0'18 (€/hl).
 • Finalitats:
  • Promoció i informació del sector:
   • Campanyes de promoció i informació en el mercat interior.
   • Campanyes de promoció e informació en el mercat exterior.
   • Pla de comunicació i imatge sobre el sector vitivinícola espanyol.
   • Responsabilitat social sectorial.
  • Intel·ligència econòmica
   • Millora de la informació sectorial a disposició dels operadors (novetat)
   • Accés a mercats exteriors i eliminació de traves comercials.
  • Vertebració sectorial
   • Foment de l'estabilitat de la cadena de valor del vi.
   • Sistema reforçat de control de la millora de la qualitat i autenticitat dels vins (novetat).
  • I+D+i
   • Dinamització de I+D+i.
   • Vi i salut.
   • Sostenibilitat i canvi climàtic (novetat).
  • Bon govern i transparència.

 

Altres qüestions

Sobre la legalitat d'aquesta quota l'Audiència Nacional dictà sentència (a mitjans del passat mes de maig) prop d'un recurs contenciós contra el MAPA i la OIVE sobre el tema de la Extensión de Norma.La sentència ratificà la legalitat de la qüestió i desestimà la demanda presentada.

Altes al REOVI: Si per aquesta propera verema s'haguessin d'habilitar espais (cellers-dipòsits) no donats d'alta al REOVI (Registre d'Operadors Vitivinícoles), s'haurà de procedir a la seva inscripció abans de posar-los en ús, així com la comunicació a l'OIVE per tal d'evitar duplicitats de quotes en moviments de productes entre cellers-magatzems d'un mateix grup empresarial.

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS