TROBADA ENTRE RIUS & RIUS I EL CONSORCI D´INSPECCIÓ I CONTROL

consorci inspeccio

Així com fa unes setmanes l´equip directiu i tècnic de R&R va retre visita a la Fundación Jerez-Control y Certificación amb l´objectiu d´intercanviar coneixements i experiències sobre sistemes de control i certificació en l´àmbit vitivinícola, recentment ha tingut lloc una trobada semblant amb el Consorci d´Inspecció i Control, representat pel seu Director Gerent, Gabriel Perés i Vilalta.

En atenció i aplicació de les disposicions vigents sobre la matèria, els diferents Consells Reguladors de les DO catalanes han creat i confiat al Consorci d´Inspecció i Control (CIC) la tasca de verificació del compliment dels paràmetres establerts en els seus corresponents plecs de condicions (abans Reglaments).

Recentment el CIC ha posat en marxa el seu sistema operatiu/auditor focalitzat, principalment, en les instal·lacions dels operadors (cellers) i en els productes emparats per cada DO, incloent totes les fases del procés de producció (elaboració, emmagatzematge i criança), envasat i etiquetat.

Les no conformitats que potencialment es puguin donar com a resultat de les auditories poden suposar la retirada de les certificacions que emeten els Consell Reguladors, el que impossibilitaria la venda amb el distintiu de la corresponent DO.

Aquesta auditoria és, doncs, segons explica el Sr. Miquel Rius, gerent de la Consultoria R&R, “la dificultat a salvar per part dels operadors. En aquest sentit, en coherència amb la vocació de servei que ens caracteritza, i la inquietud per estar a l´avantguarda de les necessitats del sector, hem cregut convenient oferir el servei d´auditories de situació, que té per objectiu identificar la normativa que afecta les activitats de cada empresa, verificar la documentació (permisos, llicències i autoritzacions), visitar les instal·lacions per a detectar si pot haver-hi incompliments o anomalies i proposar mesures correctores quan calguin”.

La trobada ha brindat l´oportunitat de comentar i desgranar aquesta nova situació, conèixer amb major profunditat l´operativa del CIC, així com estrènyer llaços de col·laboració que permetin anar portant a terme la tasca que té encomanada.


Vilafranca del Penedès, juliol de 2012

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS