BONIFICACIONES FISCALES PARA INVERSIONES

BONIFICACIONS FISCALS PER INVERSIONS

El Clúster Vitivinícola Català-INNOVI, en el marc dels seus objectius bàsics previstos, impulsa la cooperació interprofessional per afavorir la generació de sinergies entre les empreses adherides.

INNOVI

És així com Rius i Rius Assessors, Lavola i  MP Consultors, han acordat  col·labora estretament per tal d'oferir a les empreses del sector vitivinícola d'arreu de Catalunya, la revisió, l'estudi i la tramitació (a resultats) de les deduccions fiscals sobre l'Impost de Societats per a les inversions o despeses que hagin portat a terme en els darrers 10 anys (termini màxim contemplat en les disposicions vigents sobre la matèria).

Aquestes bonificacions fiscals són complementàries als ajuts a fons perdut establerts per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris, la tramitació pels quals Rius i Rius Assessors presenta un dels millors balanços del sector; tant pel número d'expedients cursats com per l'alta percentatge d'aprovacions aconseguides.

Lavola, en tant que empresa de serveis per a la sostenibilitat, aportarà la seva experiència pel que respecta a la certificació de bonificacions en inversions que  afavoreixin a minimitzar l'impacte ambiental de l'activitat vitivinícola, com ara les destinades a: evitar o reduir la contaminació atmosfèrica, acústica, la càrrega contaminant de les aigües de procés, i afavorir la reducció, recuperació o tractament mediambiental dels residus industrials, entre d'altres.

Per la seva part,  MP Consultors, empresa especialitzada a donar serveis en el camp de  R+D, presenta com  un dels seus màxims actius  l'obtenció de deduccions fiscals relacionades  amb  les despeses originades al llarg de l'any en projectes R+D, tant en la innovació tecnològica de processos e enginyeria industrial com en el treball de l'obtenció de nous productes o serveis.

Poques empreses del sector vitivinícola s'apliquen aquestes deduccions en l'Impost de Societats per la incertesa que genera la interpretació de la Llei.  La unió de forces del triumvirat R&R, Lavola, MP Consultors i la participació dels seus respectius equips de professionals altament qualificats i d'experiència contrastada, permetrà oferir un servei complet i compromès amb els resultats.

Des del Clúster s'aposta per la integració de totes aquelles empreses que, des de la responsabilitat participativa, tinguin una visió global de les necessitats i desitgin oferir solucions, de manera conjunta, per als reptes del sector vitivinícola i de les seves empreses en particular, i afavorir així la competitivitat de les empreses del territori.

Amb aquesta finalitat des del Clúster es prestarà tota l'assistència inicial perquè  aquest projecte pugui reeixir, tot encetant una ronda de visites a les possibles empreses interessades.

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Aviso legal   |   Política de privacidad   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS