15/01/2022 ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR AUTORIZACIONES DE PLANTACIÓN DE VIÑEDO

El proper dissabte 15 de gener s'obre el termini per sol·licitar autoritzacions de plantació de vinya i romandrà obert fins el 28 de febrer del 2022 (RD 1338/2018, de 29 d'octubre).

En aquesta ocasió la presentació de sol·licituds només es podrà fer per l'aplicació del nou e-RVC: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/vinya/e-rvc/

 

 • Criteris d'admissibilitat (a complir abans del 15/01/2022):

            a)Disposició de la superfície agrària on es sol·licita plantar:

 • Titular propietari
 • Contracte d'arrendament liquidat a 15/01/22 i consentiment propietari
 • Permís/autorització administrativa: usos forestals cal tenir permís rompuda, usos vinya cal tenir autorització d'arrencada de vinya
 • No tenir autoritzacions concedides anteriorment en la mateixa superfície
 • Tots aquells recintes on s'hagi sol·licitat autorització de nova plantació de vinya s'hauran de fer constar a la DUN 2022

 

b) Capacitat i competència professionals adequades

 • 5 anys dels últims 10 d'experiència acreditada

 

                   c) No tenir vinyes sense autorització ni sense drets

 

                   d) Limitacions de Denominació d'Origen (zona cava)

 

 • Superfície màxima: El límit màxim de superfície admissible per sol·licitant a nivell nacional és de 5 hectàrees.  Si es sol·licita una superfície superior o es presenten sol·licituds a més d'una Comunitat Autònoma, cal indicar l'ordre de preferència (de major a menor superfície).

 

 • Criteris de prioritat:
 • Jove nou viticultor: 1 punt
 • Jove viticultor amb bon comportament previ: 0,5 punts
 • Viticultor amb petita explotació (0,5-16,19 Ha): 3 punts
 • Viticultor amb mitjana explotació (16,19-50 Ha(: 2 punts

 

 • Autoritzacions concedides:
 • Les autoritzacions concedides per menys del 50% de la superfície admissible total de la seva sol·licitud, podran renunciar a la totalitat de la superfície concedida durant el mes següent a la data de notificació.
 • Les noves autoritzacions de plantació de vinya s'han d'utilitzar en el termini màxim de 3 anys des de la data de la notificació.
 • La plantació haurà de romandre un període mínim de 5 anys en règim d'explotació i no es podrà vendre ni arrendar a una altra persona física o jurídica, excepte per causes de força major o circumstàncies excepcionals.

 

Restem a la seva disposició per atendre qualsevol dubte i/o aportar qualsevol informació complementària que, en relació aquest ajut pugui ser del seu interès, així com per presentar telemàticament la seva sol·licitud.

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Aviso legal   |   Política de privacidad   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS