S’obre la convocatòria (2012) d’ajuts a inversions en indústries vinícoles

La data límit per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 21 de maigAl DOGC del passat divendres, 20 d'abril, s'han donat a conèixer les bases reguladores dels ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris corresponents a l'any 2012, i s'estableixen els criteris de priorització en l'elegibilitat dels projectes.


La data límit per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 21 de maig


En aquesta Ordre es determinen els mecanismes perquè puguin acollir-se a aquests ajuts les inversions que es portin a terme a partir d'aquests moment i fins el 30 d'octubre de 2013.


Cal recordar que les inversions subvencionables comprenen tant l'obra civil, com les instal·lacions, maquinària, honoraris tècnics i despeses d'estudis de viabilitat econòmica, de sòls, assegurances de construcció, de gestoria o consultoria de tramitació de l'expedient de subvenció. La quantia dels ajuts, en funció de diversos paràmetres, s'estableix com a màxim fins un 20% a fons perdut del total del pressupost aprovat.


La tramitació de l'ajut es fa en dues fases: una primera en la que s'haurà de presentar la sol·licitud inicial, una memòria d'inversions i uns impresos destinats a l'efecte, documentació bàsica que ha de permetre determinar el caràcter d'elegibilitat dels projectes; i una segona fase en la que s'haurà de presentar el projecte complert.


En tot cas cal dedicar especial atenció als criteris de priorització per a l'elegibilitat dels projectes (puntuació atorgada al projecte) destacant entre ells: el grau d'innovació, tenir implantats i certificats sistemes de gestió de la qualitat, de la seguretat alimentària o altres específics acreditats per una entitat certificadora acreditada per ENAC per certificar el sistema de gestió, obtenció de productes ecològics emparats pel CCPAE; obtenció de productes emparats en DO; tenir implantats i certificats sistemes de gestió mediambiental (ISO 14000, EMAS).


A més, caldrà complir amb tots els condicionants establerts, tals com: disposar del RIAAC actualitzat, disposar de la llicència ambiental, estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la seguretat social, etc.


Recordar que la presentació es realitza de forma telemàtica, per tant, és absolutament necessari disposar de signatura electrònica.


Estem convençuts que es tracta d'una molt bona oportunitat per a totes aquelles empreses que tinguin
previstes inversions en el període esmentat, així com que la correcta elecció d'especialistes qualificats per a l'estudi i tramitació de les peticions formulades, és la primera garantia d'èxit. És aquí on "Rius & Rius
Assessors" presenta un dels millors balanços del sector, tant pel número d'expedients cursats, com per l'alt percentatge d'aprovacions aconseguides.

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Aviso legal   |   Política de privacidad   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS