SILICE - NOU SISTEMA OPERATIU IMPOSTOS ESPECIALS

El proper 01/01/2020 entra en vigor el nou sistema operatiu per als Impostos Especials (IIEE), a través del portal SILICE

En el BOE de 05/10/2019  s'ha publicat l'Ordre HAC/998/2019, del Ministeri d'Hisenda, de 23 de setembre, pel que es regula el compliment de l'obligació de portar electrònicament la comptabilitat dels productes objecte d'Impostos Especials de fabricació (IIEE).

Tal com ja els hem anat informant, aquesta normativa entrarà en vigor el proper 1 de gener 2020, i el seu objectiu es regular les condicions, terminis i procediments relatius al subministrament electrònic de les dades comptables dels productes subjectes a IIEE a través de la plataforma de l'AEAT denominada SILICIE (Subministrament Immediat de Llibres Comptables d'Impostos Especials).

Tot i la complexitat de la norma, els extractem els principals continguts:

  1. Els assentaments hauran de registrar-se a la comptabilitat amb un màxim de 24h després de produir-se el moviment (com fins ara)
  2. La tenidoria de la comptabilitat dels Impostos Especials es realitzarà per mitjà del portal SILICIE de l'AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels assentament comptables. Es podrà realitzar de forma següent:
  • Directament a través del portal SILICIE (regla general). Per defecte tots els operadors que NO sol·licitin l'alternativa que se'ls ofereix, quedaran inclosos en aquesta modalitat.  Això comporta l'obligació de formalitzar els assentaments en un termini màxim de 24 hores des que s'hagi realitzat qualsevol operació.
  • A partir d'un sistema comptable propi de cada operador en suport informàtic.   Modalitat opcional que caldrà sol·licitar expressament davant l'AEAT.  En aquest cas els períodes de formalització dels assentaments queda substancialment ampliat en funció del volum operacional de cada operador i del tipus de CAE de que disposi. 

CAE V1/F1 elaborador de >1.000Hl  -> Al final del mes següent (Registre diferit)

CAE VI/F1 elaborador de <1.000Hl   -> Desembre i agost  (Registre diferit plus)

CAE B9 elaboradors de <1.000Hl      -> Al final del mes següent (Registre diferit)

CAE BA/AX/V7 -> cada 8 dies hàbils (2020) i cada 5 dies (2021)

       3.  Es suprimeixen els models 553, 548 i 570.

       4. S'estableix un règim transitori pel proper 2020:Els moviments d'01/01/2020 fins el 30/06/2020 es podran subministrar fins el 30/09/2020

          5. Tots els moviments del 2020 hauran d'estar registrats a la plataforma SILICIE

 

Des de R&R fa mesos que venim treballant en l'estudi d'aquests que aquests canvis comportaran i hem anat elaborat tot un seguit de solucions tècniques, informàtiques i administratives que facilitin aquesta adaptació a l'ús del portal SILICIE per part de cada empresa, en funció del seu volum operacional i forma de treballar. No dubtin en consultar-nos.

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 902 89 80 98 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS