Convocatòria línia préstecs sense interès inversions indústries vitivinícoles

Als efectes pertinents podem informar que al DOGC del dia 21 de juny, s'ha publicat l'Ordre del Departament d'Agricultura de la Generalitat (AAM/122/2011), mitjançant la qual es convoca la línia de préstecs sense interès per a les inversions de les empreses agroalimentàries corresponents a l'any 2011
Indústria vitivinícola

La data límit per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 21 de juliol.

Les inversions subvencionables comprenen tant l'obra civil, com les instal·lacions i maquinària (inclòs l'arrendament financer amb opció de compra).

La quantitat mínima de la inversió subvencionable serà de 50.000€ i la màxima de 875.000€. La quantitat del préstec otorgat serà fins un màxim del 80% de la inversió i de les despeses derivades de les actuacions subvencionables objecte de l'ajut, de les quals es bonificarà el 100% dels interessos; els beneficiaris hauran de retornar de manera íntegra l'import prestat, sense interessos, en quotes mensuals de fins a 8 anys, amb un màxim d'un any de carència.

Entre les condicions o requisits per ser beneficiari del préstec cal destacar els següents: l'obtenció del préstec està supeditada a la presentació d'un aval per l'import de l'esmentat préstec; cal disposar de signatura digital; no es poden tenir incidències en el RAI, ASNEF i/o judicials; RIAAC i/o REIC actualitzat; estar al corrent de les obligacions tributàries, no haver sol·licitat cap altra ajut per la mateixa finalitat, mantenir l'activitat subvencionada durant un període mínim de cinc anys; complir la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, llicència ambiental, etc.

Estem convençuts que compartiran el criteri que la correcta elecció d'especialistes qualificats és la primera garantia d'èxit. En aquest sentit el nostre equip tècnicoadministratiu resta a disposició de les empreses del sector per atendre qualsevol informació o servei que en relació a aquesta convocatòria pogués ser del seu interès, des de una contrastada experiència que, any rere any, ve avalada pels èxits assolits, tant pel nombre d'expedients cursats com per l'alt percentatge d'aprovacions aconseguides.

Amb aquesta confiança volem fer palès la nostra aposta pel rigor professional, la qualitat de servei i el tracte personalitzat com a eixos de la nostra filosofia empresarial que posem, una vegada més, a les seves mans.

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS