Certificació varietals i anyades en vins sense DO i/o IGP i altres Certificacions d'immediata aplicació

Aquesta mecànica operativa pot ser aplicada a qualsevol altre procés de Certificació i Acreditació
Dr. R. Viader; J. Juanola, enginyer, Màster en Gestió de qualitat; M. Rius
Dr. R. Viader; J. Juanola, enginyer, Màster en Gestió de qualitat; M. Rius

A la Nota Informativa del proppassat mes de maig, donàvem àmplia informació sobre la situació d'aquest tema, que s'inicia a partir del Reglament CE Nº 1234/2007.

En compliment i aplicació de les disposicions vigents sobre la matèria, algunes CCAA han procedit al seu desplegament normatiu i altres el tenen en procés, ara bé, a partir de la verema d'enguany, aquells operadors que ho desitgin ja hi podran optar, tenint en compte, en cada cas, les guies o protocols que tingui fixats cada Entitat Certificadora que, recordem-ho, ha d'estar acreditada per la norma UNE EN 45011.

Aquesta és la dificultat a salvar per part dels operadors, complir les guies i/o protocols que hagin establert cadascuna de les Certificadores, si no s'assoleixin plenament, les Certificadores no emeten certificats ni comuniquen resultats.

Davant d'aquesta tessitura l'equip de R&R ha elaborat i configurat un protocol, contrastat amb diferents Certificadores, que serveixi com a base per establir criteris homogenis que no maregin més del compte, en poques paraules, evitar que cada certificadora vulgui imposar el seu.

Com a professionals podem recomanar aquelles Certificadores que demostrin el major grau de coneixement del sector, del territori i del tarannà de les comarques vitivinícoles de Catalunya, sense perdre de vista, els criteris d'eficàcia i eficiència.

En aquest sentit volem recordar que per part de Rius & Rius Assessors, en coherència amb la vocació de servei que ens ve caracteritzant (més de 50 anys de servei al sector vitivinícola, 1960/2011) i la inquietud per estar a l'avantguarda de les necessitats del sector, al llarg dels darrers dos anys, hem configurat un equip tècnic, sòlid, professional i amb contrastada experiència per a la formació, consultoria, implementació i acompanyament fins a l'acreditació d'entitats, d'empreses i de productes.

El primer pas, sempre, ha de ser l'avaluació de la situació actual de cada operador (documental i tècnica), de la que sorgirà la documentació de les actuacions a seguir vers l'obtenció de la Certificació que es pretengui.

Atenent diverses consultes, traslladem les següents recomanacions:

  1. En aquests moments hi ha moltes Certificadores disposades a oferir el seus serveis i signar contractes, probablement previ pagament d'una bestreta. Emprant com a argument la necessitat d'aquest contracte inicial per inscriure's al DAAM. Els diners avançats no garanteixen el certificat, sinó l'obertura de l'expedient.
  2. Cap Certificadora emetrà un certificat de varietals i/o anyades sense que es compleixin, fil per randa, els requisits dels protocols previs.
  3. Encara que els protocols d'avaluació de cada Certificadora puguin ser similars, mai no seran idèntics. No hi ha, fins al moment, cap disposició que ho reguli.
  4. El protocol elaborat per l'equip tècnic de R&R, una vegada avaluada la situació de cada operador, pot considerar, com a una tasca addicional d'orientació, la selecció de la Certificadora que s'adeqüi a la realitat i a les possibilitats d'assolir, amb èxit, l'acreditació objecte de cada operador.
  5. Les no conformitats que potencialment es puguin donar a les auditories, es poden anar resolent amb una bona tasca d'acompanyament professional. Arribar a una resolució favorable és una tasca tant de voluntat com d'experiència.
  6. Les Certificadores NO poden ajudar a implementar els protocols ni ajudar a resoldre les mancances del sistema de funcionament dels operadors, és un requisit declarat i auditat per acreditarse en la 45011.
  7. Les Certificadores només auditen i certifiquen.
  8. R&R som, sens dubte, els experts on es poden recozar les empreses per implementar i millorar tots els requisits de forma prèvia i amb acompanyament fins el moment en que cada operador opti per certificar-se.
Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 817 20 51 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS