Canvis en el RD sobre mesures del Programa de Suport al Sector Vitivinícola

El MAPA prepara nous canvis en el RD sobre mesures del Programa de Suport al Sector Vitivinícola Espanyol pel período 2019/2023

Per la informació que se'ns fa a mans el vigent Reial Decret (RD) sobre ajuts al Sector Vitivinícola, el MAPA ha decidit iniciar el procediment d'aprovació d'un nou RD que derogarà i substituirà l'actual (el 5/2018) d'aplicació de mesures de suport al sector vitivinícola.

Aquests canvis afectaran a: 1) Mesures de promoció en mercats de terces països; 2) Mesures de reestructuració i reconversió de vinyes; i, 3) Mesures sobre inversions.  Comentarem en aquesta nota informativa les corresponents a inversions i restarem en disposició d'atendre les consultes que se'ns puguin formular sobre les altres.

Estimem pertinent recordar, donada la seva importància i transcendència que, en aquests moments, està plenament oberta la 2ª fase de la convocatòria del període 2019/2023

El termini de presentació de noves sol·licituds finalitzarà el proper 31.01.2019

Consideracions/recomanacions:

  1. La quantia dels ajuts està fixada en el 40% a fons perdut de les inversions realitzades.
  2. Inversions subvencionables: obra civil, instal·lacions, maquinària, hardware i software (Import mínim recomanable 80000/100000 €.)
  3. Presentació (opcional) de plans bianuals.
  4. Treballar molt bé els criteris de priorització per a l'elegibilitat dels projectes. Es prioritzen els que comporten estalvi-eficiència energètica, hídrica i processos sostenibles.
  5. Posta al dia de les autoritzacions, llicències i permisos de les activitats desenvolupades.
  6. No es poden iniciar actuacions fins a rebre la visita prèvia de l'Administració.
  7. A l'exigir-se presentació telemàtica, cal disposar de signatura electrònica.
  8. La no execució o justificació de les inversions en temps i forma comporta la pèrdua dels ajuts i la iniciació d'expedients sancionadors.

No hi ha dubte que es tracta d'una molt bona oportunitat per aquells cellers i caves que tinguin previstes inversions pel bienni 2019-2020, i que l'elecció d'especialistes qualificats és clau com a primera garantía d'èxit.

Modificacions previstes: Pel que fa als canvis anunciats en la modificació del RD que ens ocupa, el MAPA cerca millorar aspectes relatius a les modificacions que no requereixen autorització, exigint que totes elles hagin de sol.licitar-se, justificar-se i avaluar-se per l'autoritat competent. Tanmateix, es canvia la puntuació dels criteris de valoració en algunes Comunitats Autònomes, i es millora la redacció d'alguns dels criteris de priorització, introduïnt-se també un criteri addicional vers el possible desempat en les sol·licituds.  Les modificacions, doncs, pel que fa al capítol d'inversions no són especialment significatives.

 

CONVOCATÒRIA AJUTS “LEADER”

En els DOGC del 01.08.2018 i 03.09.2018, s'han publicat les Bases i la Convocatòria, respectivament, per aquests tipus d'ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya: Aquests ajuts NO són operatius pel sector vitivinícola

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 902 89 80 98 · F. 93 817 21 76
Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS