AJUTS PLANS REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ DE VINYA

AJUTS PLANS REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ DE VINYA
(TERMINI 15 NOV.)

 

El proper 15 de novembre finalitza el termini per sol•licitar aquests Ajuts.

El poden sol•licitar totes les persones, que vulguin arrencar, plantar, emparrar, anivellació, desinfecció, re-empeltar o transformar de vas a
emparrat, que tinguin inscrites vinyes al Registre vitivinícola de Catalunya (RVC) a nom del beneficiari de l'ajut.

Les accions s'han d'acabar a data 31 de juliol del 2017 o fer un aval bancari, llavors el termini per acabar les accions serà el 31 de juliol
del 2018.

Per poder sol•licitar aquests ajuts s'ha de formar part d'un col•lectiu, des de R&R en crearà un. Primerament cal tramitar la sol•licitud d'entrada al col•lectiu, i un cop acceptat el pla per part del Departament d'Agricultura, els integrants del col•lectiu podran presentar les sol•licituds d'ajut individual.

Està pendent publicació d'una ordre on s'introdueixin canvis substancials com són:
- Els aval seran de 100% del possible ajut a cobrar i no del 120% com
fins ara.
- Desapareixen els mòduls de mitjans propis i tota inversió haurà d'anar mitjançant factura i justificant de pagament.

Tan aviat com es publiqui els informarem oportunament.


Nou règim de replantacions de vinya:

En cas de no voler accedir aquest ajut, però si es té prevista la replantació de vinya, el procediment a seguir és el següent:

- Sol•licitar l'arrencada (es disposa de dues campanyes següents a la campanya on es dugui a terme l'arrencada per sol•licitar l'autorització per plantar)

- Sol•licitud de plantació: s'ha de presentar entre l'1 de febrer 2017 i el  15 de març 2017. Una vegada es disposi de l'autorització es disposa de tres anys per efectuar la plantació i comunicar-la. L'autorització s'haurà d'utilitzar a la mateixa explotació on s'hagi arrencat.

Restem, com sempre, a disposició del sector per atendre qualsevol detall o informació complementària que, en relació al que queda apuntat, pogués ser del seu interès.

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 902 89 80 98 · F. 93 817 21 76
Avís legal   |   Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS