01/08/2017 inici de la Campanya Vitivinícola 2017-2018

01/08/2017 inici de la Campanya Vitivinícola 2017/2018

Un any més a les portes de la nova Campanya Vitivinícola (01.08.2017/31.07.2018) oferim algunes recomanacions tot hi que puguin semblar bastant obvies.

Tancament de Registres (llibres d'Agricultura)

Recordar que amb data 31 de juliol cal haver procedit al tancament del Registres (llibres) que es porten per Agricultura.  Aquests saldos han de coincidir exactament amb l'aforament del celler i/o cava i, en el seu cas, procedir a les petites regularitzacions autoritzades.

Declaracions davant l'AICA

Tenir en compte l'obligació de presentar les corresponents declaracions d'existències davant l'AICA (RD 739/2015): les mensuals i la quatrimestral els productors de més de 1.000 hl  i la quadrimestral pels productors de menys de 1.000 hl.  El termini de presentació finalitza el proper dia 21 d'agost inclòs (s'amplia el termini al ser festiu el dia 20).

Els propietaris de les existències han d'omplir una Declaració per a cada celler, cava o magatzem.  Quan les existències ubicades en un mateix celler, cava o magatzem siguin propietat de diverses persones (físiques o jurídiques) cada una omplirà una Declaració independent relativa a la part de la seva propietat.

Si per aquesta verema s'haguessin d'habilitar espais (cellers-dipòsits) no donats d'alta al REOVI, s'haurà de procedir a la seva inscripció abans de posar-los en ús.

Tramesa al RVC de les pesades de raïm

Totes les pesades de raïm provinent de Catalunya s'han d'entrar al RVC amb detall de les aptituds de qualificació. És un tràmit del tot imprescindible per a poder sol·licitar posteriorment als diferents Consells Reguladors la qualificació dels vins obtinguts.   Per a l'acreditació de vins susceptibles d'altres qualificacions (de finca, de paratge, de subzones –en el marc d'una DO-, ...) cal que la pesada estigui introduïda al RVC per vinya (polígon i parcel·la) i NO per municipi. 

El transport de most sempre anirà acompanyat del document DAV diligenciat per la DO a la que correspongui; el transport de raïm anirà acompanyat de DAV sempre que el recorregut sigui superior a 40 Km.  En el cas que el vi pugui acollir-se a més una DO o pertanyin a varies zones vitivinícoles a la vegada, sempre serà prioritària la més restrictiva.

Canvi de numeració en els DAV

A efectes d'Agricultura (que no d'Impostos Especials) a partir del dia 1 d'agost la numeració que s'ha de fer constar a la casella 12 del DAV, ha de recomençar amb el núm. 1.

Comunicacions d'acidificació i de desacidificació

Recordar que els operadors que realitzin les pràctiques enològiques d'acidificació o de desacidificació han de presentar una comunicació davant del Departament d'Agricultura corresponent al lloc on efectuaran aquestes pràctiques enològiques.

Aquesta comunicació s'ha de presentar dins de les 48 hores següents a l'inici de la primera operació de cada Campanya.  Serà vàlida per al conjunt d'operacions de la Campanya.  La sanció mínima per l' incompliment d'aquest precepte, és de 2.001€.

Obligatorietat dels contractes de compravenda de raïm
Els recordem que la compravenda entre viticultor i celler, ha de constar, segons normativa, en un contractesignat abans del primer lliurament de raïm o most. L'abonament d'aquesta compravenda de raïm ha de realitzar-se en el termini de 30 dies posteriors a la compra, la sanció per no complir aquest fet pot ascendial 20% del valor de les factures.

Increment de la tarifa punt verd envasos de vidre 2018
El passat 20 de juliol, la Junta Directiva d'Ecovidrio, va prendre la decisió d'incrementar la tarifa del punt verd en el envasos de vidre un 7.5 %, aquest augment repercutirà a partir del proper 1 de gener del 2018. El motiu és atendre les necessitats financeres per poder desenvolupar l'activitat de reciclatge i complir ambels objectius que exigeix la normativa de la CEE.

 

Rius&Rius Assessors ·  Avda. Tarragona, 37-41  · 08720 Vilafranca del Penedès
T. 902 89 80 98 · F. 93 817 21 76
Política de privacitat   |   Política de cookies   |   Mapa web   |   Contactar   |   RSS